MT-REPORT

Za nacional boljševizem

Namesto levoliberalizma in janšističnega neoliberalizma raje nacional boljševizem (konzervativna ideologija, socialistična ekonomija).

Če hoče levica danes preživeti mora ponovno odkriti svoje populistične korenine. Populizem elitistični liberalci zasmehujejo, ker daje prednost retoriki množične linije. Liberalci se bojijo populizma, ker jih onemogoča kot wanna be profesionalce in eksperte na pozicijah moči, na katerih tulijo v rog s strani institucije prirejene resnice, ki omogoča reprodukcijo statusa quo.


Levi populizem razloge za eksploatacijo in obubožanost ljudi išče pri makro ekonomskih razlogih- v delovanju kapitalističnega načina produkcije. Zato se osredotoča na razkrivanje razrednih spremenljivk, ki so skupne vsem zatiranim, ne glede na rasno, spolno ali še kakšno drugo pripadnost.


Priviligeranje LGBT problematike, liberalnega feminizma ali ekosocializma s svojo izključevalno in površinsko retoriko dandanes ljudi kvečjemu odtuji. To so stvari za katere se povprečen pripadnik slovenskega delavskega razreda kaj malo briga, saj se mora ukvarjati s tem, kako bo na koncu dneva nahranil sebe in svojo družino. To so stvari, ki so pomembne samo nekomu, ki je popolnoma odstranjen iz realnosti razrednega boja.


Zato je nujno, da se pravi socialisti danes posvetijo kritiki neoliberalne EU politike, ki nas skupaj s potezami NATA proti Rusiji (in s posledičnimi sankcijami proti slednji) dobesedno molze za vsak evro. Pravi socialisti se moramo zoperstaviti tudi ostalim podobnim globalističnim institucijam, ki nas omogočajo kot narod na čisto funkcionalni ravni, na primer na področju migracij, zdravstva in kulture.


Partikularizem levoliberalne identitetne politike moramo nadomestiti s ponovnim odkritjem (in eventuelno realizacijo) vrednot NOB, skupaj z občutkom večje pripadnosti ideji univerzalnega slovanstva in slovenstva. Globalizem nas je opral z individualizmom, hedonizmom in dekadenco, zato je nujno, da vržemo vse naše čute na dosežke preteklih bojev naših prednikov. To nam omogoča rast in daje napotke pri gradnji socialistične družbe.