MT-REPORT

Proletariat in nasilje

Proletariat mora biti pripravljen na uporabo nasilja. Ne zato, ker bi s širjenjem poceni terorja hotel prestrašiti svoje nasprotnike ali pa odbiti potencialne podanike. Ampak zato, ker se bo kapital prvi poslužil uporabe nasilja pri brzdanju avtentičnega revolucionarnega gibanja. Tako se je godilo pri vsaki uspešni komunistični revoluciji. Imperialisti so s pomočjo kompradorske buržuazije sprožili gonjo proti boljševikom in mnogim ostalim herojem zgodovine razrednega boja, ki so izkoriščevalnim družbenim razmerjem v takšni ali drugačni obliki grozili s prevratom.


Znanost historičnega in dialektičnega materializma nas uči, da brez načrtno usmerjenega ideološkega, političnega in fizičnega boja proti našim zatiralcem ni spremembe.