MT-REPORT

Priznanje Palestine ne bo spremenilo ničesar

Kaj se bo spremenilo zdaj, ko je vlada zaradi medijskega in siceršnjega pritiska priznala Palestino? Moja teza je, da absolutno nič. Zionistični imperializem bo s pomočjo ameriških podanikov še naprej genocidiral palestnice, medtem, ko si bo naša vladajoča kamarila pri segmentih prebivalstva, ki padajo na take simbolične fore pridobivala politične točke, v praksi pa ne bo naredila ničesar, da bo nastopila proti Izraelu. V praksi bo še naprej podpirala zionizem skupaj s stebroma imperializma, ki sta EU in NATO. Palestinskega genocida bo konec takrat, ko bo konec zahodnega imperializma, ki je prav tako zakuhal vojno v Ukrajini.