MT-REPORT

Ideološki boj proti liberalizmu

Opazil sem, da ljudje v naši kulturno intelektualni sceni jako pazijo, s kom se asociirajo in kako se v odnosu do drugih tudi predstavljajo. Zelo nepopularno je v takšnih incestuoznih vodah zastopati kakršnokoli radikalno ali pa samoniklo stališče, saj to takoj predstavlja neke vrste šum, ki moti delovanje te (para?) Institucije.


Značilna ideologija intelektualno kulturne scene je odsotnost vsakršne ideologije, kar omogoča krojenje iluzornega konsenza. Potencialne konflikte in razdore se bodisi tiša bodisi se jih udeleženci izogibajo kot kuge, saj bi to utegnilo zamajati njihovo možnost nadaljnjega deleženja na vzvodih kulturnega, socialnega in ekonomskega kapitala.


Tako pač funkcionira liberalizem. Liberalizem je oblika politično ekonomskega sistema in ideologije, ki individualistično uveljavljanje in karierizem postavlja pred vrednotami kolektivnega napredka in socialne pravičnosti. Liberalizem je oportunizem.


Liberalizem se dandanes redno vtihotaplja v diskurze in umetniške kreacije tudi najbolj zavednih subjektov. To pomeni, da je daleč od domnevne apolitičnosti. Kulturni subjekti pridno reciklirajo raznorazne propagande aktualnih informacijskih virov in pogosto dobivajo sredstva od finančnih mogulov z določenimi interesi in agendo.

Zato je nova oblika ideološke vojne močno potreben prijem pri razbijanju močvare pasivnega miselnega enoumja.


Jasno je, da bomo nekateri pri tem ožigosani za staliniste, "tenkije", mogoče celo fašiste. Če ne bomo odločno stopili na prste šarlatanom in zaslepljenim pa se itak ne bo nič spremenilo. In eni pri tem več nimamo ničesar za izgubiti.